Ranginui / Sky

Te Rongopai

Ranginui / Sky

Ka tuu teetehi niu, Te Rongopai, kia maumahara i ngaa paa maha o teenei riu.

Naa te iwi o Taranaki te Pai maarire me te niu i taakoha ki a Taawhiao. He tohu haapai, he tohu whakapono ngaa niu ki te rohe o Waikato, puta noa i te motu ki teenei whakapono o te Pai maarire. Kei Kuranui (ki te taha o ngaa paemaunga o Kaimai) te niu o Ngaati Hauaa, ko Te Pou o Motai toona ingoa. Ka toro atu ngaa ringa o te niu i ngaa karakia ki ngaa iwi katoa o te ao.

"This niu (ceremonial pole), Te Rongopai (the message of peace), is erected here in acknowledgement of the many paa that were located along the gully. The Taranaki people gifted the Pai maarire faith and niu to Taawhiao. The many niu across the Waikato and other tribal regions symbolises the continued acceptance and practice of Pai maarire. The Ngaati Hauaa people have a niu at Kuranui (Kaimai ranges) called Te Pou o Motai. The outstretched arms on the niu reach out to share karakia (prayers) to the people of the four winds." (Official Ngāti Korokī Storyboard Description, Horotiu Paa, 2015)

2015
Cast iron and corten steel
12000 x 5432 x 5432 mm