Tangaroa / Water

Kahukura

Tangaroa / Water

Ko au ko Kahukura, he uwhi,
hei whakamarumaru i ngā mea katoa
noho ai ki raro.

Ko au ko Kahukura, he āniwaniwa.
E hora ana ōku kara ki mua i tō aroaro.
He tohu o ngā rā kua pahure,
mō āpōpō hoki.

Ko au ko Kahukura, he pou whakamaharatanga
mō te tupuna whaea, ko Rangimārie.
Ka tū au hei atamira, hei ataata mōu.
Ko koe he tohunga, he taniwha,
he kanohi hūmārire o te ao kōwhatu!

Kahukura is a tribute to the famous weaver, Rangimārie Hetet.
Kahukura is a cloak that protects us and a rainbow, a sign of hope.

1995
Laminated pine
1150 x 2000 x 2000 mm